Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurostars höst 2022

Eurostars riktar sig främst till innovativa små och medelstora företag som ingår i internationella projekt. Det går att söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av en produkt, tjänst eller process som beräknas vara på marknaden inom två år efter avslutat projekt. Undantag för kliniska prövningar och certifieringsprocesser.

Vem kan söka?

Företag, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor som har ett internationellt samarbetsprojekt med minst ett annat Eurostarsland. Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 5 miljoner kronor, men högst 2 miljoner kronor om inga svenska små och medelstora företag deltar.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om? 

  Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ert projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process.

  Passar erbjudandet för ert projekt?

  Projekten som får finansiering kan pågå upp till tre år och ska vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer. Se vilka länder som ingår på Eurekas webbplats

  Eurostarsprojektet måste koordineras av ett innovativt SMF (små och medelstort företag), men i projektkonsortiet kan även deltagande parter vara från akademin, forskningsinstitut eller ett stort företag.

  De svenska organisationerna som deltar kan få följande ersättningsgrader:

  • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader
  • Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader
  • Akademi, forskningsinstitut eller offentlig sektor kan söka bidrag motsvarande 70 procent av sina kostnader.

   Förutom att följa Vinnovas allmänna villkor för bidrag måste de svenska projektparterna dessutom uppfylla följande villkor:
  • Företag ska vara registrerat som svenskt aktiebolag
  • Företag ska ha driftställe i Sverige
  • Verksamhet i projektet ska bedrivas vid det svenska driftstället och projektkostnaderna ska bäras av driftstället 
  • Företag ska vara registrerat för arbetsgivaravgift
  • Företag ska ha lämnat in minst 2 årsredovisningar till Bolagsverket
  • Den senast registrerade årsredovisningen ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan. Den/de sökande organisationerna ska kunna visa upp underlag på detta vid stängningsdagen då den finansiella kontrollen på projekten påbörjas direkt därefter. Vinnova kommer att kontakta de svenska sökanden som behöver komplettera sin ansökan med mer information/underlag.

  Jämställda projekt når högre innovationshöjd

  Vinnova ska verka för att hela befolkningens kunskaper och behov tas tillvara och satsningar som stöds av oss ska komma både kvinnor och män tillgodo. Statistik visar att innovationsprojekt där män och kvinnor har samma makt och inflytande att påverka blir mer framgångsrika. Vi ser därför positivt på att ni redogör för hur jämställdhet integreras i både hur er projektgrupp är sammansatt och i det tänkta resultatet av ert projekt. Ett projekt som blivit godkänd för Eurostarsfinansiering kommer i sin nationella ansökan till Vinnova behöva komplettera med en jämställdhetsplan.

  Se vårt informationsmöte

  I vårt inspelade informationsmöte får du mer information om utlysningen.

  Se det inspelade informationsmötet

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan, så börja i god tid. Läs mer om ansökningsprocessen på vår sida om Eurostars. 

  Länkar

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Team Eurostars

  Diarienummer 2022-01169

  Statistik för sidan