Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurostars höst 2020

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av en produkt, tjänst eller process som beräknas vara på marknaden inom två år efter avslutat projekt. Undantag för kliniska prövningar och certifieringsprocesser.

Vem kan söka?

Företag, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor som har ett internationellt samarbetsprojekt med minst ett annat Eurostarsland. Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 5 miljoner kronor, men högst 2 miljoner kronor om inga svenska små och medelstora företag deltar.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ert projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Projekten som får finansiering kan pågå upp till tre år och ska vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer. Projektet måste koordineras av ett forskande SMF (små och medelstort företag), men i projektkonsortiet kan även deltagande parter vara från akademin, forskningsinstitut eller ett stort företag.

  Organisationerna som deltar kan få följande ersättningsgrader:

  • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader
  • Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader
  • Akademi, forskningsinstitut eller offentlig sektor kan söka bidrag motsvarande 70 procent av sina kostnader.

  Vi ser positivt på jämställda projekt

  Bästa möjliga team är jämställda. Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling och ser därför positivt på ansökningar där både kvinnor och män tar del av bidraget och medverkar som aktörer i de stödbeviljade projekten.

  Så här ansöker ni

  1. Identifiera en idé som du vill söka Eurostarsfinansiering för.
  2. Kontrollera reglerna för deltagande - Eligibility Guidelines, på Eurostars webbplats.
  3. Små och medelstora företag kontrollerar att de uppfyller EU:s definition av SMF.
  4. Ta kontakt med supportkontoret alternativt med någon av de nationella kontaktpersonerna för Eurostars. 
  5. Kontrollera krav och läs anvisningar för hur ansökan skrivs - Application guidelines. 
  6. Skicka in ansökan till Eurostarsprogrammet i Bryssel.
  7. Vänta på bedömningen av ansökan
  8. Om ansökan är framgångsrik kommer Vinnova att bjuda in dig att söka finansiering för de svenska parterna hos Vinnova.

  Börja i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan, så börja i god tid. Läs mer om ansökningsprocessen på vår sida om Eurostars. 

  Länkar

  Frågor?

  Ta gärna kontakt med supportkontoret EU SME eller någon av Vinnovas handläggare för Eurostars om du har några frågor. 

  Annie Lindmark

  Eurostars programledare

  +46 8 473 30 95

  Peter Lindberg

  Nationell projektkoordinator EUREKA

  +46 8 473 31 93

  Lars Gustafsson

  Handläggare

  +46 8 473 32 12

  Tero Stjernstoft

  Handläggare

  +46 8 473 32 96

  Gunnar Sandberg

  Handläggare

  +46 8 454 64 45

  Mimmi Magnusson

  Handläggare

  +46 8 473 30 06

  Ida Langborg

  Handläggare

  +46 8 473 30 77

  Anna Tegnesjö

  Handläggare

  +46 8 473 31 62

  Jesper Orhammar

  Handläggare

  +46 8 473 31 53

  Richard Hellborg

  Handläggare

  +46 8 473 31 23

  Diarienummer 2020-02551

  Statistik för sidan