EUREKA-kluster medfinansiering:

Forsknings- och innovationsprojekt inom avancerad tillverkning - SMART

Stängde 9 mars 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- eller utvecklingsprojekt inom avancerad tillverkning

treklover2

Vem kan söka?

Företag, industri och akademi. Parterna måste komma från minst två av de länder som deltar i EUREKA. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • 30 nov 2017
  30 nov 2017
 • 11 dec 2017
  Öppnar för ansökan
  11 dec 2017
 • 5 feb 2018
  5 feb 2018
 • 9 mar 2018
  Ansök senast
  9 mar 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utlysningen ska bidra till att utveckla morgondagens innovation inom avancerad tillverkning. Den ska stödja avancerade tillverkningsprodukter, processer och tjänster inom alla marknadssektorer. Resultatet ska vara redo för marknad.

  Utlysningen vänder sig till innovationsprojekt inom följande områden:

  • Bearbetning av material och produkter.
  • Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem på komponent- och systemnivåer.
  • Digital eller virtuell fabriksdesign, datainsamling och hantering, drift och planering, från realtid till långsiktiga optimeringsmetoder.
  • Människa-maskinsamarbete som förstärker människors roll i tillverkningen.
  • Hållbara processer och system.
  • Kundanpassad tillverkning genom att involvera kunder i värdekedjor, från produktprocessdesign till tillverkning.

  Vad handlar SMART om?

  SMART är ett innovationskluster för avancerad tillverkning. Klustret SMART är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Så här ansöker ni

  Inom klustren anordnas projektutlysningar i två steg som publiceras på klustrens respektive webbplatser. Finansiering söks i första steget från respektive EUREKA-kluster och i andra steget från oss. Projektförslagens innehåll utvärderas först på internationell nivå av respektive EUREKA-kluster. Därefter behandlas och utvärderas ansökningarna på nationellt plan.

  1. Skicka in en projektbeskrivning till klustersekretariatet, och till Vinnovas kontaktperson för det relevanta klustret.
  2. Skicka in din ansökan till klustersekretariatet. Observera att du inte får påbörja projektet innan ansökan lämnas in.
  3. Invänta godkännande (label) från EUREKA. Först när du har fått din projektidé godkänd av EUREKA-klustret kan du söka nationell finansiering för den svenska delen av projektet.
  4. Kontakta kontaktpersonen för klustret och ansök om svensk finansiering.
  5. Starta ditt projekt.

  Påbörja ansökan i god tid

  Ansökan sker på SMART webbplats. Ta gärna kontakt med Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Från detta webbseminarium kan du få tips inför ansökan.

  Läs mer SMART Informationsmöte

  Mer om Eureka

  <p>Eureka stärker den europeiska industrins konkurrenskraft och skapar samarbeten mellan företag och forskare.</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05014