Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gemensam utlysning för internationella AI-projekt inom innovationsnätverket EUREKA

Klustren inom det internationella innovationsnätverket EUREKA går för första gången samman i en gemensam utlysning med fokus på artificiell intelligens. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom AI-området.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom i stort sett alla teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom AI-området i samarbete med ledande internationella aktörer.

Vem kan söka?

Internationella samarbetsprojekt med deltagande från svensk industri och/eller akademi, inom i stort sett samtliga teknikområden.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi från 2 miljoner upp till cirka 25 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år men kan vara kortare.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  För att främja internationell samverkan för forskning, utveckling och innovation kan aktörer i denna utlysning söka finansiering för industridrivna och marknadsorienterade klusterprojekt med fokus på att artificiell intelligens (AI).

  Med klusterprojekt menas internationella samarbeten mellan stora och små företag, institut och akademi som ska stärka europeisk konkurrenskraft. EUREKA-kluster är långsiktigt strategiska och tematiska initiativ som initierats av europeisk industri.

  Hittills planerar minst 15 länder att delta i denna utlysning. Utöver de Europeiska länderna deltar Kanada och Sydkorea. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner och skapa gemensamma möjligheter inom AI-området.

  Deltagande EUREKA-kluster är ITEA3, CELTIC-NEXT, Eurogia 2020, Penta, Euripides2. Du kan läsa mer om klustren och deras tidigare projekt på deras respektive webbplatser.

  Läs mer om EUREKA-kluster här.

  Projekten

  Vi uppmuntrar sökanden att samarbeta över områdesgränser, till exempel över flera teknikområden och EUREKA-klustrens traditionella fokusområden.

  EUREKA:s webbplats för ansökning och mer information

  Klusterprojekt brukar generellt ha mellan 4 och 20 projektparter och den totala internationella budgeten brukar sträcka sig mellan 2 och 20 miljoner euro. Aktörer i minst två länder behöver samarbeta. I denna utlysning förväntas många projekt vara inom spannet 3 till 6 miljoner euro.

  Ta möjligheten att redan nu skissa på projekt och nätverka med tänkbara partners. Alla deltagande EUREKA-kluster kommer att bjuda in till olika typer av events för att underlätta och stödja er att bilda konsortier.

  Ansökan och ansökningsprocesen

  Ni kan söka finansiering för att utveckla teknik, produkter och tjänster för en internationell marknad, lösa en industriell utmaning eller ta fram nya standarder eller standardiseringsprocesser kopplat till artificiell intelligens.

  Utlysningen öppnar 1 april och stänger 15 juni, med projektstart tidigast december 2020.  Vinnova kommer tillämpa samma regler som för andra klusterutlysningar inom EUREKA.

  Internationell ansökan

  Ansökningen kommer att ske i ett steg med en ansökningsmall som är gemensam för alla deltagande kluster. Ni använder denna länk:

  https://eureka-clusters-ai.eu/

  Att ansökan sker i ett steg betyder att ingen Project Outline först skickas in och bedöms, vilket annars är den normala processen i EUREKAs klusterutlysningar. Istället skickas en komplett ansökan in direkt som bedöms centralt och på nationell nivå.

  Nationell ansökan

  Samtliga som avser att skicka in en internationell ansökan måste också kontakta Vinnova tidigt i processen för att få information om våra kriterier och nationell ansökan. En kortare nationell ansökan ska skickas in direkt till Vinnova senast den 15 juni parallellt med den internationella ansökan.

  Ni gör er nationella ansökan senast den 15 juni via en särskild länk som skickas till er. Meddela oss ert intresse att skicka in en nationell ansökan i god tid så vi kan ge er tillgång till ansökningslänken. Vår kontaktinformation finns nedan. Maila oss alla tre när du gör denna begäran.

  Vinnova kommer tillämpa samma regler som för andra klusterutlysningar inom EUREKA. Vänligen notera att den process som beskrivs i utlysningsdokumentet ersätts av en ansökan som sker i ett steg.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Fredrik Weisner

  Utlysningsansvarig

  + 4684733180

  Jessica Svennebring

  Programledare EUREKA kluster

  + 4684733134

  Frédéric Pillot

  Handläggare

  + 4684733201

  Diarienummer 2020-00778

  Statistik för sidan