Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram

Evaluation of the Swedish national research programme for the mining industry Publikation

Book cover Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram
Published
2012-January
Series number
VR 2012:01
Publisher
Vinnova
Author
Peter Stern, Miriam Terrell, Tomas Åström & Linda Blomkvist - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group
ISBN
978-91-86517-56-4
ISSN
1650-3104
Number of pages
80

I september 2006 gav regeringen i uppdrag åt Vinnova, Sveriges geologiska undersökning och industrin att genomföra ett innovativt och framtidsinriktat gruvforskningsprogram. I regeringens beslut beskrivs att syftet med programmet är att såväl säkra svenska företags ledande position inom gruvområdet som att främja den vetenskapliga utvecklingen vid universitet och högskolor genom ett fördjupat forskningssamarbete mellan industri, industriforskningsinstitut, universitet och högskolor. Programmet ska även bidra till att utveckla Sveriges möjligheter att delta i internationella forskningsprojekt.

Huvudsyftena med utvärderingen av Strategiskt gruvforskningsprogram är två:

  • Att producera underlag för bedömning av om programmets syfte och mål kan komma att uppnås och om programmets uppbyggnad är ändamålsenlig.
  • Att producera underlag för en jämförelse av programstrategier och framgångsfaktorer för olika branschforskningsprogram som underlag för framtida branschöverskridande program.

Parallellt med denna utvärdering utvärderas också Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige (Vinnova Rapport VR 2012:03) samt Branschforskningsprogram för IT & Telekom (Vinnova Rapport VR 2012:04). Dessa tre utvärderingar utgör tillsammans med tidigare utvärderingar av andra branschforskningsprogram underlag för en metautvärdering (Vinnova Rapport VR 2012:05).

Last updated 15 December 2022

Page statistics