Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Utvärdering av strategiskt stålforskningsprogram för Sverige

Evaluation of the Swedish national research programme for the steel industry

Book cover Utvärdering av strategiskt stålforskningsprogram för Sverige

Utvärdering av strategiskt stålforskningsprogram för Sverige

Visa mer information (ankarlänk)

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige har delvis sitt ursprung i innovationsstrategin Innovativa Sverige från 2004 och den efterföljande branschstrategin Metallurgi – en del av Innovativa Sverige från 2005. Vinnova fick 2006 regeringens uppdrag att analysera förutsättningarna för ett innovativt och framtidsinriktat stålforskningsprogram baserat på ”den plan för stålforskning i Sverige som Jernkontoret utarbetat för stål­branschens gemensamma forskningsbehov”. Redan innan regeringsuppdraget gavs fanns dock långt gångna planer på ett stålforskningsprogram som resultat av en längre dialog mellan Jernkontoret och Vinnova. Programmet, vars övergripande syfte enligt regeringsuppdraget är att säkra svenska företags ledande position inom stålområdet, främja den vetenskapliga utvecklingen vid universitet och högskolor samt att bidra till att utveckla Sveriges möjligheter att delta i internationella forskningsprojekt, genomförs 2007–2012.

Syftet med föreliggande utvärdering är att bedöma om programmets syfte och mål kan komma att uppnås och om programmets uppbyggnad är ändamålsenlig, samt att producera underlag för en jämförelse av programstrategier och framgångsfaktorer för olika branschforskningsprogram. Parallellt med denna utvärdering har också Strategiskt gruvforskningsprogram (Vinnova Rapport VR 2012:01) samt Branschforskningsprogram för IT & Telekom (Vinnova Rapport VR 2012:04) utvärderats . Dessa tre utvärderingar utgör tillsammans med tidigare utvärderingar av andra branschforskningsprogram underlag för en metautvärdering (Vinnova Rapport VR 2012:05).

Published
2012-February
Series number
VR 2012:03
Publisher
Vinnova
Author
Tomas Åström, Nulifer Ipek & Mirriam Terrell - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis group
ISBN
978-91-86517-58-8
ISSN
1650-3104
Number of pages
86

Last updated 15 December 2022

Page statistics