Skapa en mikrosajt

Vår webbplats är uppbyggd av många så kallade mikrosajter. Mikrosajter är mindre sajter som vänder sig till en viss målgrupp eller hanterar ett specifikt ämnesområde. Mikrosajter skapas och fungerar på ett litet annorlunda sätt an vanliga webbsidor.

Last updated 20 November 2019

Page manager: Hanna Fritzell

Page statistics