Så fungerar en mikrosajt

Mikrosajter behandlar ofta ett visst område, målgrupp eller perspektiv. De vänder sig oftast till en begränsad del av våra besökare och syns därför sällan i menyn. Mikrosajter kan byggas upp på olika sätt: vissa är stora och komplexa, andra innehåller bara en sida.

Vår huvudsajt vinnova.se innehåller information som rör hela Vinnova - till exempel utlysningar, händelser och artiklar. På mikrosajter har vi möjlighet att fokusera på ett visst område eller en viss målgrupp. En mikrosajt riktar sig ofta till en betydligt mindre publik än webbplatsen i stort.

Så hittar du en mikrosajt

Eftersom Vinnova profilerar sig inom många olika områden kan inte alla mikrosajter synas på startsidan eller i menyn. Istället hittas de genom sök eller via direktlänkar. Vissa mikrosajter är särskilt prioriterade - då lyfter webbredaktören in dem i menyn eller på startsidan, antingen temporärt eller permanent.

Om vi skulle visa alla våra mikrosajter i menyn skulle den bli extremt djup och det skulle göra sajten svårnavigerad. Det är dessutom få mikrosajter som är av intresse för många av våra besökare.

Är du intresserad av vilka områden som har mikrosajter kan du se dem på vår webbplatskarta under Särskilda områden. 

Webbplatskarta

Så fungerar en mikrosajt

Mikrosajterna byggs upp med viss frihet, och funktioner och utseende kan anpassas efter behov. Vissa mikrosajter är enklare med ett fåtal undersidor; andra har ett ambitiöst upplägg med många funktioner och innehåll.

De flesta mikrosajter faller inom en av våra tre kategorier: liten, medelstor eller stor mikrosajt.

1. Liten mikrosajt: En startpunkt

Små mikrosajter innehåller ofta bara en sida eller ett typ av innehåll. De fungerar ofta bara som en startpunkt. 

Används:

 • när ämnet är smalt
 • om vi inte har så mycket information
 • när det inte finns mycket tid för förvaltning

Arbeta med:

 • bilder
 • relaterade händeler, nyheter eller utlysningar
<p>To cope with climate challenges,we need to use transport resources smarter and more efficiently.</p>
<p>EUREKA strengthens the competitiveness of European industry in global markets and creates collaborations between companies and researchers.</p>

2. Medelstor mikrosajt: Visar bredden 

Medelstora mikrosajter vill visa upp en bredd, ofta för att inspirera till ännu mer aktivitet i liknande anda. Sajten har många undersidor med lika stor vikt.

Används när:

 • vi vill inspirera
 • vi vill visa bredd i våra satsningar eller projekt

Arbeta med:

 • puffar i olika storlekar
 • video och bilder
 • tvitter
 • relaterade händelser eller nyheter
<p>Vinnova, the Swedish energy agency and the Swedish research council Formas jointly finance a total of 17 strategic innovation programmes.</p>
<p>Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ.</p>
<p>Digitaliseringen skapar f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r nya arbetsmodeller, samarbeten och l&ouml;sningar f&ouml;r industrin. Den &auml;r ocks&aring; en f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r industrins konkurrenskraft. M&ouml;t n&aring;gra projekt som bidrar till att digitalisera svensk industri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

3. Stor mikrosajt: Komplext område

Stora eller komplexa mikrosajter vinklar ett ämne på flera sätt och kräver en djup struktur. 

Används när:

 • vi behöver täcka flera aspekter av ett ämne
 • det finns mycket eller komplext innehåll
 • det finns olika besökargrupper
 • besökaren har tydliga frågor eller syften

Arbeta med

 • en tydlig sajtstruktur och använd barnlänkar
 • en tydlig sidstruktur med grafiska element och rubrikblock för att dela upp innehållet
<p>Find out what we do to become Sweden's most attractive government employer.</p>
<p>Horizon 2020 is the world's largest effort on research and innovation with a budget of around 80 billion euros.</p>

Läs mer om mikrosajter

<p>N&auml;r vi skapar en mikrosajt &auml;r det viktigt att vi har r&auml;tt medarbetare med i arbetet och att vi f&ouml;ljer en etablerad process.</p>
<p>Vi utformar l&ouml;pande riktlinjer f&ouml;r hur vi i webbredaktionen arbetar med mikrosajter.</p>

Last updated 3 February 2020

Page manager: Hanna Fritzell

Page statistics