Så skapar vi en mikrosajt

När vi skapar en mikrosajt är det viktigt att vi har rätt medarbetare med i arbetet och att vi följer en etablerad process.

En mikrosajt kan vara ett sätt att kommunicera inom ett visst ämnesområde eller till en viss målgrupp. Det är oftast medarbetare i organisationen som identifierar ett behov av en mikrosajt till sitt område.

Inför uppstart av en mikrosajt

När en medarbetare ber om att få en mikrosajt, skickar vi dessa frågor till dem. Det kan vara bra att de funderar på dessa inför en uppstartsmöte.  

Inriktning 

 • Hur skulle du beskriva vad mikrosajtens handlar om med en mening? 

Målgrupp  

 • Vem ska ta del av informationen? 
 • Hur många finns i målgruppen?   

Syfte och nytta  

 • Varför kommer era besökare vilja besöka mikrosajten? 
 • Vad vill vi att de ska förstå genom att besöka mikrosajten? 
 • Vad vill vi att de ska göra? 
 • Hur relaterar det här till andra satsningar och områden? 

Bemanning  

 • Vem i organisationen är informationsägare och kan ta ansvar för att informationen är korrekt, uppdaterad och relevant? 
 • Hur mycket tid har denna informationsägare att avsätta för detta löpande (timmar per vecka)? 

Vilka roller behövs för att skapa en mikrosajt

För att en mikrosajt ska kunna skapas behöver tre olika personer utses: 

 • informationsägare
 • kommunikatör
 • webbredaktör

Informationsägare

Det här är oftast en programansvarig medarbetare som tagit initiativ till mikrosajten. Informationsägaren ansvarar för att innehållet är korrekt, relevant och uppdaterat. Det är oftast den personen som även anges som sidansvarig på alla mikrosajtens sidor.

Vad informationsägaren förväntas göra

 • Hjälpa redaktören att ta fram underlag när mikrosajten skapas
 • Finnas tillgänglig för att svara på frågor och kommentera utkast
 • Granska mikrosajten före publicering
 • Regelbundet granska sajtens innehåll så att det är korrekt, uppdaterat och relevant.

Som informationsägare bör du förstå detta

 • Texter kommer att justeras för att språket ska bli tydligt och anpassat för webben, men att redaktören alltid bör stämma av detta så att ingen information är felaktig eller går förlorad
 • Mikrosajten kan avpubliceras om mikrosajtens prestation försämras och inga åtgärder görs.

Kommunikatören

Kommunikatören säkerställer mikrosajtens nytta kopplat till andra insatser. 

Vad kommunikatören förväntas göra

 • Tydliggöra mikrosajtens målgrupp, syfte och nytta tillsammans med informationsägaren
 • Utifrån syfte och nytta avgöra vilket innehåll som är relevant och nödvändigt på sajten tillsammans med webbredaktören
 • Efterfråga underlag och ställa övergripande frågor till informationsägaren
 • Ta fram och förankra en prototyp för mikrosajten tillsammans med webbredaktören
 • Fungera som bollplank för webbedaktören och informationsägaren
 • Ta fram passande bilder

Webbredaktören

Webbredaktören ansvarar för att ta fram och publicera texter på mikrosajten. 

Vad webbredaktören förväntas göra

 • Ta fram och förankra en prototyp för mikrosajten tillsammans med kommunikatören
 • Skriva tydliga och tillgängliga texter på klarspråk
 • Ställa frågor och göra utkast tillgängliga för granskning
 • Skapa och publicera sidor på svenska och engelska

 • Inte göra sajten publik förrän informationsägaren klarmarkerat samt sätta sidansvarig för varje sida

 • Skapa best bets med relevant sökord

Så skapas en mikrosajt

 1. Informationsägaren har ett första möte med en utpekad kommunikatör. Där gör de en bedömning av prioritering, behov, målgrupp och bemanning kopplat till andra insatser. 
 2. Kommunikatören och webbredaktören träffas och tar fram arbetsplan med beskrivning och visualisering av koncept, informationsurval och grov tidplan. Delas med informationsägaren (alltså medarbetaren som beställde mikrosajten).
 3. Webbredaktören skapar en prototyp i testmiljön för att kunna dema struktur och upplägg för informationsägaren och kommunikatören. Nu diskuteras koncept, struktur, och informationsurval – inte detaljer. 

 4. När ett koncept har valts, kan detaljer sättas. Webbredaktören skapar sidor som granskas av informationsägaren. Kommunikatören tar fram bilder.
 5. Sajten publiceras när informationsägaren godkänner. Som del av publiceringsprocessen översätts sajten till engelska. Redaktören lägger också in sidaansvariga och skapar best bets för relevanta sökord.

Läs mer om mikrosajter

<p>Mikrosajter kan vara stora och komplexa,eller bara inneh&aring;lla en sida. De hittas genom s&ouml;k eller via direktl&auml;nkar.&nbsp;</p>
<p>Vi utformar l&ouml;pande riktlinjer f&ouml;r hur vi i webbredaktionen arbetar med mikrosajter.</p>

Last updated 20 November 2019

Page manager: Hanna Fritzell

Page statistics