Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 30 May at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 31 May at 8am the latest.

Book cover Universitetet i kunskapsekonomin
Published
2007-February
Series number
VFI 2007:01
Publisher
Vinnova
Author
Ulf Petrusson - CIP, Chalmers/Göteborgs Universitet
ISBN
978-91-85084-69-2
ISSN
1650-3104/1651-3541
Number of pages
142

Sverige och dess omvärld går mycket snabbt en era till mötes där ekonomin i huvudsak kommer att vara kunskapsbaserad. Detta innebär stora förändringar för samhället med väldiga möjligheter som följd, men samtidigt kanske lika stora hot. Kännetecknande är den ökande betydelsen av att universitetet, som samhällets intellektuella kärna, alltmer måste vara aktivt delaktigt och t o m drivande i det samhälleliga välfärdsskapandet. I en kunskapsbaserad ekonomi måste universitetet verka som aktör på en global kunskapsarena - en arena för kunskapsbildning, nyttiggörande av kunskap och kapitalisering av kunskap. För Sverige betyder det en omfattande utvecklings- och omvandlingsprocess. Med utgångspunkt i framtida svenskt välfärdsskapande beskriver "Universitetet i kunskapsekonomin" på ett detaljerat sätt den utmaning universitetet står inför, den roll det kan förväntas ta, och de förmågor som är nödvändiga för att möta och styra omvandlingsprocessen.

Last updated 15 December 2022

Page statistics