Utgiven
2007-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VFI 2007:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-69-2
ISSN
1650-3104/1651-3541
Antal sidor
142
Författare
Ulf Petrusson - CIP, Chalmers/Göteborgs Universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2005-00727
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

Sverige och dess omvärld går mycket snabbt en era till mötes där ekonomin i huvudsak kommer att vara kunskapsbaserad. Detta innebär stora förändringar för samhället med väldiga möjligheter som följd, men samtidigt kanske lika stora hot. Kännetecknande är den ökande betydelsen av att universitetet, som samhällets intellektuella kärna, alltmer måste vara aktivt delaktigt och t o m drivande i det samhälleliga välfärdsskapandet. I en kunskapsbaserad ekonomi måste universitetet verka som aktör på en global kunskapsarena - en arena för kunskapsbildning, nyttiggörande av kunskap och kapitalisering av kunskap. För Sverige betyder det en omfattande utvecklings- och omvandlingsprocess. Med utgångspunkt i framtida svenskt välfärdsskapande beskriver "Universitetet i kunskapsekonomin" på ett detaljerat sätt den utmaning universitetet står inför, den roll det kan förväntas ta, och de förmågor som är nödvändiga för att möta och styra omvandlingsprocessen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1358 kB)