Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationsproposition

Redovisning av regeringsuppdrag (U2015/1362/F) – gemensam analys från Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova. Utgivare: Vetenskapsrådet

Book cover Analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationsproposition
Published
2015-October
Series number
Publisher
Vetenskapsrådet
Author
ISBN
978-91-7307-301-1
ISSN
Number of pages
38

Regeringen gav i mars 2015 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att inkomma med analys som ger underlag till regeringens forskningspolitik.

Underlaget har tagits fram gemensamt av myndigheterna, med Vetenskapsrådet som samordnare, och redovisar myndigheternas gemensamma analys och rekommendationer till förändringar som kan bidra till att styra mot de forskningspolitiska målen; att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

Myndigheterna har också lämnat egna analyser som underlag till regeringens forskningspolitik.

Läs mer om Vinnovas underlag i "Innovation för ett attraktivare Sverige" (Vinnova Information VI 2015:07)

Last updated 15 December 2022

Page statistics