Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Ida Kleinau

Ida Kleinau_600.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Livsmedel, food tech samt innovation och marknadsföring inom livsmedel.

Kontaktuppgifter

Ida Kleinau

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Pay it forward mentalitet. Vikten av nätverk och hur mycket i innovationssystemet i Silicon Valley vilar på rekomendationer. Vikten av att vara relevant, göra sin research och vara på plats. Inspiration från att ta del av olika grundares successstories.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet

Inspiration, Silicon Valley-tänk kring livsmedel och food tech samt hur man kan använda sig av nätverk.

Last updated 21 November 2023

Page statistics