Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Shilpi Sinha

shilpi sinha.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

User Experience, Human-Centered Design, e-handel samt detaljhandel och digitalisering

Kontaktuppgifter

070-251 6546, Shilpi Sinha

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Jag fick en god inblick i hur stora, etablerade företag såväl som startups jobbar med användarupplevelsen i sina produkter och tjänster; från att säkerställa grundläggande förutsättningar till att uppnå radikal innovation. Jag fick även uppleva vikten av att iterativt identifiera behov och validera lösningar tidigt och ofta. Kulturen i Silicon Valley genomsyras av nätverkande och att tillgängliggöra kunskap genom att dela med sig av framgångar, motgångar och lärdomar, något jag försöker återskapa i mitt arbete och nätverk här i Sverige.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag kan vägleda i best practices, modeller och metoder för att utforma processer och tillvägagångssätt för arbetet med användarupplevelsen av produkter och tjänster. Oavsett vad man har för förutsättningar så kan man bygga upp en förmåga för tillväxt som håller sig relevant över tid genom effektiv förädling av kunddata- och insikter; jag kan ge rådgivning i hur man gör detta utifrån de resurser som är tillgängliga.

Last updated 21 November 2023

Page statistics