Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Hållbar utveckling kräver internationellt samarbete

Published: 17 February 2022

Samskapande, samarbete och delaktighet är ryggraden i det svenska innovationssystemet. För att möta utmaningar och bygga motståndskraftiga, hållbara samhällen är samarbete mellan nations- och sektorsgränser helt nödvändigt. Stina Billinger, statssekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på Sweden Innovation Days den 19 januari 2022.

You have chosen to disallow certain cookies and funtions on our website, such as videoclips from YouTube. You can change your privacy settings at any time to allow these functions and get a better experience.

Change your privacy settings

Watch video on external page

Last updated 17 February 2022

Page statistics