Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vad gör man när man reser?

En undersökning av resenärers användning av restiden i regional kollektivtrafik

Book cover Vad gör man när man reser?
Published
2010-June
Series number
VR 2010:15
Publisher
Vinnova
Author
Daniel Fahlén, Eva Thulin & Bertil Vilhelmson
ISBN
978-91-86517-18-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
60

I föreliggande rapport redovisas resultat från projektet ”Vad gör man när man reser? Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik”. Projektet är finansierat inom ramen för Vinnovas och Trafikverkets gemensamma program Framtidens personresor.

Framtidens personresor syftar till att stödja forskning och utecklingen inom kollektivtrafikområdet och den första utlysningen i programmet genomfördes 2007 i samverkan mellan Vinnova och dåvarande Banverket och Vägverket. Sedan 2010 drivs programet av Trafikverket och Vinnova.

Last updated 15 December 2022

Page statistics