Vad gör man när man reser?

En undersökning av resenärers användning av restiden i regional kollektivtrafik

Published
2010-June
Language
Swedish
Series number
VR 2010:15
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-18-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
60
Author
Daniel Fahlén, Eva Thulin & Bertil Vilhelmson
Price
208 kr
Publisher
Vinnova
Reference number
2007-01376
Subject
Transportation

I föreliggande rapport redovisas resultat från projektet ”Vad gör man när man reser? Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik”. Projektet är finansierat inom ramen för Vinnovas och Trafikverkets gemensamma program Framtidens personresor.

Framtidens personresor syftar till att stödja forskning och utecklingen inom kollektivtrafikområdet och den första utlysningen i programmet genomfördes 2007 i samverkan mellan Vinnova och dåvarande Banverket och Vägverket. Sedan 2010 drivs programet av Trafikverket och Vinnova.