Vad gör man när man reser?

En undersökning av resenärers användning av restiden i regional kollektivtrafik

Utgiven
2010-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:15
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-18-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
60
Författare
Daniel Fahlén, Eva Thulin & Bertil Vilhelmson
Pris
208 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-01376
Ämne
Transport

I föreliggande rapport redovisas resultat från projektet ”Vad gör man när man reser? Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik”. Projektet är finansierat inom ramen för Vinnovas och Trafikverkets gemensamma program Framtidens personresor.

Framtidens personresor syftar till att stödja forskning och utecklingen inom kollektivtrafikområdet och den första utlysningen i programmet genomfördes 2007 i samverkan mellan Vinnova och dåvarande Banverket och Vägverket. Sedan 2010 drivs programet av Trafikverket och Vinnova.