Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vad gör man när man reser?

En undersökning av resenärers användning av restiden i regional kollektivtrafik

Bokomslag Vad gör man när man reser?
Utgiven
2010-juni
Serienummer
VR 2010:15
Utgivare
Vinnova
Författare
Daniel Fahlén, Eva Thulin & Bertil Vilhelmson
ISBN
978-91-86517-18-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
60

I föreliggande rapport redovisas resultat från projektet ”Vad gör man när man reser? Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik”. Projektet är finansierat inom ramen för Vinnovas och Trafikverkets gemensamma program Framtidens personresor.

Framtidens personresor syftar till att stödja forskning och utecklingen inom kollektivtrafikområdet och den första utlysningen i programmet genomfördes 2007 i samverkan mellan Vinnova och dåvarande Banverket och Vägverket. Sedan 2010 drivs programet av Trafikverket och Vinnova.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan