Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande

Åtgärder för ett samverkande innovationssystem

Book cover Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande
Published
2010-September
Series number
VA 2010:11
Publisher
Vinnova
Author
Tomas Nord - Linköpings universitet & Nina Widmak - Vinnova
ISBN
978-91-86517-24-3
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
98

Innovationssystemet Trämanufaktur identifierades tidigt av Vinnova som ett presumtivt tillväxtområde. År 2004 utfördes en innovationssystemsanalys (IS-analys) av området, som pekade på möjligheter samt behov av åtgärder. Ett Vinnova-program togs fram utifrån IS-analysens slutsatser, som mellan åren 2004 och 2009 har gjort utlysningar inom definierade delområden. Flera projekt har genomförts och pågår för att åstadkomma önskat resultat. Ett antal definierade målbilder är under uppfyllande, fem år tidigare än väntat, och programeffekter kan redan avläsas. Därför framkom önskemål från områdets intressenter om att genomföra en uppdatering av IS-analysen som ett avslutande projekt inom programmet. Det har resulterat i Trämanufaktur steg 2 – ett framsynsarbete.

Last updated 15 December 2022

Page statistics