Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande

Åtgärder för ett samverkande innovationssystem

Published
2010-September
Language
Swedish
Series number
VA 2010:11
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-24-3
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
98
Author
Tomas Nord - Linköpings universitet & Nina Widmak - Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2008-01429
Subject
Materials, Product realisation

Innovationssystemet Trämanufaktur identifierades tidigt av Vinnova som ett presumtivt tillväxtområde. År 2004 utfördes en innovationssystemsanalys (IS-analys) av området, som pekade på möjligheter samt behov av åtgärder. Ett Vinnova-program togs fram utifrån IS-analysens slutsatser, som mellan åren 2004 och 2009 har gjort utlysningar inom definierade delområden. Flera projekt har genomförts och pågår för att åstadkomma önskat resultat. Ett antal definierade målbilder är under uppfyllande, fem år tidigare än väntat, och programeffekter kan redan avläsas. Därför framkom önskemål från områdets intressenter om att genomföra en uppdatering av IS-analysen som ett avslutande projekt inom programmet. Det har resulterat i Trämanufaktur steg 2 – ett framsynsarbete.