Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Programutvärdering av Fordonsstrategisk forskning och innovation

Book cover Programutvärdering av Fordonsstrategisk forskning och innovation
Published
2020-January
Series number
VR 2020:03
Publisher
Vinnova
Author
Ramboll
ISBN
ISSN
1650-3104
Number of pages
86

I denna rapport presenteras en utvärdering av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Utvärderingen fokuserar på FFI:s bidrag till fordonsindustrins konkurrenskraft samt programmets bidrag till säkrare och mer energieffektiva fordon med mindre utsläpp.

Vinnova har på uppdrag av FFI upphandlat Ramboll för att utvärdera programmet.

I utvärderingen har drygt 400 personer medverkat genom enkäter, fallstudier och intervjuer. Utvärderingen bygger också på forskningsöversikter för respektive målområde inom FFI, analys av programmets fördelning av projektmedel, bibliometrisk analys av programmets forskningseffekter samt Rambolls bearbetning av de enkäter som har skickats ut av deltagande myndigheter.

Utvärderingen genomfördes under perioden november 2018 till januari 2020.

Fakta om Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
FFI startade 2009 och syftar till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Inom programmet samfinansierar staten och fordonsindustrin problemdriven forskning i tidiga faser med fokus på klimat, miljö och trafiksäkerhet.

I FFI samverkar Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova som representanter för staten och Volvo Group, Volvo Cars, Scania samt Fordonskomponentgruppen som representanter för fordonsindustrin. FFI bygger vidare på tidigare fordonsforskningsprogram där staten och industrin har samverkat sedan början av 1990-talet.

Bilagor till utvärderingen

Last updated 15 December 2022

Page statistics