Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden

Mid-term evaluation of Test Site Sweden

Book cover Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden
Published
2010-January
Series number
VR 2010:04
Publisher
Vinnova
Author
Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis group
ISBN
978-91-85959-99-0
ISSN
1650-3104
Number of pages
68

Föreliggande utvärdering är en halvtidsutvärdering av programsatsningen Test Site Sweden, TSS. Programsatsningen är resultatet av ett regeringsbeslut den 8 juni 2006 och ett uppdrag till Vinnova att tillsammans med berörda myndigheter, företag och regionala organ etablera en nationell testarena för Intelligenta transportsystem (ITS) inom områdena safety, framkomlighet, miljö, logistik och security. Den statliga programsatsningen Test Site Sweden uppgår till 32 miljoner kronor för perioden 2006– 2010, under förutsättning att näringslivet bidrar med minst lika mycket.

Last updated 15 December 2022

Page statistics