Utgiven
2010-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-99-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
68
Författare
Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis group
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-03014
Ämne
Transport

Föreliggande utvärdering är en halvtidsutvärdering av programsatsningen Test Site Sweden, TSS. Programsatsningen är resultatet av ett regeringsbeslut den 8 juni 2006 och ett uppdrag till Vinnova att tillsammans med berörda myndigheter, företag och regionala organ etablera en nationell testarena för Intelligenta transportsystem (ITS) inom områdena safety, framkomlighet, miljö, logistik och security. Den statliga programsatsningen Test Site Sweden uppgår till 32 miljoner kronor för perioden 2006– 2010, under förutsättning att näringslivet bidrar med minst lika mycket.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (506 kB)