Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden

Mid-term evaluation of Test Site Sweden

Bokomslag Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden
Utgiven
2010-januari
Serienummer
VR 2010:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis group
ISBN
978-91-85959-99-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
68

Föreliggande utvärdering är en halvtidsutvärdering av programsatsningen Test Site Sweden, TSS. Programsatsningen är resultatet av ett regeringsbeslut den 8 juni 2006 och ett uppdrag till Vinnova att tillsammans med berörda myndigheter, företag och regionala organ etablera en nationell testarena för Intelligenta transportsystem (ITS) inom områdena safety, framkomlighet, miljö, logistik och security. Den statliga programsatsningen Test Site Sweden uppgår till 32 miljoner kronor för perioden 2006– 2010, under förutsättning att näringslivet bidrar med minst lika mycket.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan