Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Forskning om chefskap

Presentation av projekten inom utlysningen Chefskap; förutsättningar, former och resultat

Book cover Forskning om chefskap

Forskning om chefskap

Visa mer information (ankarlänk)

Vinnovas satsningar på forskning inom området Arbetsplatsens innovationssystem ska främja långsiktig verksamhetsutveckling i företag och andra organisationer genom att fokusera på organisatoriska processer och villkor som möjliggör effektiv verksamhetsledning och framgångsrika arbetsplatser. Chefskap: förutsättningar, former och resultat är den andra utlysningen inom programmet Arbetsplatsens innovationssystem.

Till utlysningen inkom 54 ansökningar om forsknings- och utvecklings-projekt. Elva projekt har beviljats medel om sammanlagt 50 miljoner för perioden 2008-2012.

Projekten som presenteras här kommer att bedrivas inom tjänsteverksamhet, industri, kunskapsintensiva företag och offentliga organisationer. De rör frågor som organisatoriska förutsättningar för chefskap, chefskap i strategiska allianser och nätverk där beslut och övervägande gäller det som sker över gränser i och mellan organisationer. Projekten rör chefskapet i verksamheter som implementerar koncept som Lean production inom vården och New public management i skolan. Dessutom berör projekten chefskapets könsmärkta villkor, ledarskapets sociala interaktionsprocess samt den svenska chefsmodellens förutsättningar i globalt perspektiv.

For English version see/för engelsk version se "Research on Managerial Tasks: Conditions, Ways of working and Results" (Vinnova Information VI 2009:03).

Published
2009-March
Series number
VI 2009:02
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
42

Last updated 15 December 2022

Page statistics