Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

En undersökning av innovativa företags syn på strategiskt utvecklingsarbete i spåret av lågkonjunkturen

Book cover En undersökning av innovativa företags syn på strategiskt utvecklingsarbete i spåret av lågkonjunkturen

En undersökning av innovativa företags syn på strategiskt utvecklingsarbete i spåret av lågkonjunkturen

Visa mer information (ankarlänk)

Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen påverkat innovativa små och medelstora företag och deras strategiska utvecklingsarbete har Vinnova låtit genomföra en telefonundersökning. Undersökningen har genomförts under perioden 1 juni till 12 juni 2009 av Sweco Eurofutures och SKOP. Målgruppen för undersökningen är innovativa små och medelstora företag. Urvalet av intervjuade företag baseras på företagslistor från Svenskt Näringsliv och Vinnova över företag verksamma inom tillverkning, tjänster och life science. Antalet företag som ingår i undersökningen uppgår till 114. Respondenter har huvudsakligen varit företagens verkställande direktör.

Syftet med undersökningen är att "ta tempen" på de innovativa små och medelstora företagens strategiska utvecklingsarbete mot bakgrund av lågkonjunkturen.

Published
2009-July
Series number
VR 2009:18
Publisher
Vinnova
Author
Sweco Eurofutures
ISBN
978-91-85959-72-3
ISSN
1650-3104
Number of pages
38

Last updated 15 December 2022

Page statistics