Published
2014-March
Language
Swedish
Series number
Series
External publication
ISBN
ISSN
Number of pages
44
Author
Price
0 kr
Publisher
FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Reference number
Subject
Health

2010 presenterade Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, en genomgång av kunskapsläget om den psykiska hälsan hos barn och unga. Resultatet var nedslående. Det finns i princip inga studier alls som beskriver förskolebarnens psykiska välmående och inga förklaringar till varför tjejer i tonåren oftare har sämre psykisk hälsa än pojkar i samma åldrar. Mot bakgrund av detta beslutade de fyra statliga forskningsfinansiärerna Forskningsrådet Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova att göra en gemensam satsning. Under perioden 2012–2017 avsätter dessa myndigheter 300 miljoner kronor till forskning om barn och ungas psykiska hälsa. Här presenteras den forskning som pågår inom satsningen.