Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Årsbok 2017

Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation

Book cover Årsbok 2017
Published
2018-April
Series number
VR 2018:07
Publisher
Vinnova
Author
Katrin Danerlöv & Jessica Umebård - Vinnova (EU-Samordningsfunktionen)
ISBN
978-91-87537-74-5
ISSN
1650-3104
Number of pages
42

Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar. Vid detta rapporteringstillfälle har Horisont 2020 passerat halvtid och av programmets knappa 80 miljarder euro budgeterade för sjuårsperioden hade i januari 2018 runt 29 miljarder euro kontrakterats.

Denna lägesrapport presenterar det svenska deltagandet i Horisont 2020 och inkluderar de data som EU-kommissionen presenterade i januari 2018. EU-kommissionen publicerar återkommande ackumulerade data av hittills genomförda utlysningar. Baserat på dessa presenteras i denna rapport deltaganden, andelar av deltaganden, beviljade medel, andelar av beviljade medel och andel av koordinatorer. Denna rapport presenterar även en översikt över svenska forsknings- och innovationsfinansiärers deltagande i europeiska partnerskapsprogram.

Last updated 15 December 2022

Page statistics