Surprice - Swedish subprojects

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för transportstudier
Funding from Vinnova SEK 5 040 000
Project duration July 2010 - July 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01152

Page statistics