Public transport in dense corridors bus, rail or parallell services?

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration October 2007 - March 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01396

Page statistics