Malmö Ink(lusiv)

Reference number 2016-05008
Coordinator MALMÖ KOMMUN - Stadsbyggnadskontoret
Funding from Vinnova SEK 293 800
Project duration December 2016 - March 2017
Status Completed
Venture Verklighetslabb

Purpose and goal

Projektets mål var att skapa en stärkt plattform för att finna kreativa lösningar för en mer inkluderande stadsutveckling med partners i flera sektorer som är beredd att testa nya lösningar för en av Sveriges största samhällsutmaningar. En plattform har etablerats för samverkan i offentlig sektor för att, tillsammans med aktörer inom näringslivet och den ideella sektorn, ta sig an dessa utmaningar.

Expected results and effects

Förstudien identifierade utmaningar och hinder, möjliga lösningar och innovativa arbetssätt för att säkerställa de övergripande målen. Ett koncept för en samverkansplattform har utvecklats tillsammans med Göteborg/Älvstranden Utveckling, Länsstyrelsen i Skåne samt Boverket och indirekt de fem nationella myndigheter i Plattformen för Hållbar Stadsutveckling. Effekten förväntas bli ett fortsatt samarbete där nya kreativa lösningar utvecklas tillsammans med aktörer i näringslivet och den ideella sektorn för att främja en mer hållbar och "inklusiv" stadsutveckling.

Planned approach and implementation

Projektet byggde på ett antal workshop övningar och djupintervjuer med aktörer inom kommun, näringsliv och ideella sektorn. Intervjuerna identifierade utmaningar som utvecklades vidare i workshop övningarna. Frågeställningarna som hanterades berörda ett brett spektrum av stadsutvecklingsprocesser som till exempel organisations- och politiska frågor, process och handläggningsfrågor, dialog och demokratifrågor, juridiska frågor, samverkan, samsyn samt ekonomi och finansiella modeller. Projektet har varit kort och brett men har mynnat ut i en tydlig handlingsplan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.