Competence and Restructuring

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration November 2009 - November 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03062

Page statistics