Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vad är missionsorienterat arbetssätt?

Ett missionsorienterat arbetssätt handlar om att förändra hela system. För detta krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Syftet är att alla ska jobba åt samma håll med ett gemensamt mål i fokus.

Det här utmärker ett missionsorienterat arbetssätt:

  • Samskapande för att förstå och ta sig an utmaningen
  • En mix av top-down och bottom-up
  • Hanterar målkonflikter för att möta komplexa samhällsutmaningar
  • En gemensam kraftsamling med ett djärvt mål
  • Koordineras av aktörer med olika roller i systemet

Varför missionsorienterat arbetssätt?

Utmaningarna vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Vare sig de handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs förändringar på systemnivå. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt där hela systemet är med.

Hur kan du jobba med missions?

Missions går att integrera på flera nivåer. Du kan integrera det som ett arbetssätt på din arbetsplats, eller genomföra enstaka workshops för att lösa en specifik fråga.

Missions workshop

För att lyckas med en missionsworkshop behövs en hel del förberedelser. 

Instruktioner för hur du gör och länkar till allt material.

Missionsorienterat arbetssätt

Vinnova har under 2019-2021 arbetat tillsammans med ett flertal aktörer för att gemensamt skapa missionsorienterad innovation. I vår bok får du vår berättelse för hur vi gjorde, tillsammans med en guide med konkreta tips om hur det kan gå till.

Ladda ner boken

Last updated 25 November 2022

Page statistics