Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Så kan vi skapa en global lärande AI-plattform

Lyssna på Fredrik Heintz den 21 mars kl 14.05 på hans programpunkt så kan vi skapa en global lärande AI-plattform som är ett seminarium på engelska (Creating a Global Learning AI-platform).

                                Framtid - AI.jpg

 

Den svenska regeringen har nyligen bildat en AI-kommission, med representanter från akademin, offentlig sektor och privat sektor. Huvudfokus för AI-kommissionen är att möjliggöra konkurrenskraftiga AI-initiativ både inom privat och offentlig sektor. 

En viktig ingrediens är hur högre utbildning kan bana väg för att möta morgondagens behov inom AI och hur Sverige kan locka riskkapital och underlätta innovation för att stärka konkurrenskraften inom AI.

Questions?

If you have any questions, please contact one of us.

Marianne Löfgren

Communications Strategist

+46 8 473 32 29

Hilda Hellgren

Program manager

+46 8 473 31 13

Last updated 8 March 2024

Page statistics