Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

UPSC Centrum för Skogsbioteknik

UPSC centrum för skogsbioteknik är världens största forskningsmiljö inom skogsbioteknik där excellent växtgrundforskning tas hela vägen till praktiska tillämpningar i skogsbruk och skogsindustri.

Forskningen organiseras i tre områden där den grundläggande biologi och kemi som står bakom viktiga egenskaper hos träden studeras. Till exempel studeras hur trädens tillväxt och näringsupptag kontrolleras, hur veden bildas och får olika egenskaper samt hur träden anpassar sig till den årliga cykeln av tillväxt och vila.

Centret som är lokaliserat till Umeå Plant Science Centre har sex industriella partners: Sveaskog, Holmen Skog, Bergvik Skog, Stora Enso, SweTree Technologies och Skogforsk. Tillsammans med dessa partners bedrivs ett antal mer tillämpade samarbetsprojekt runt gödsling och föryngring, somatisk embryogenes och nästa generation av förädlade träd.

Centrets parter ska nu tillsammans med SweTree Nutrition, ett företag som bildats som en direkt konsekvens av centrets aktiviteter, att fortsätta att utveckla verksamheten. Målsättningen är att under nästa femårsperiod få de utvecklade teknologierna i storskalig praktisk användning i svenskt skogsbruk. Dessutom vill man utöka samarbetet med andra stora nationella och internationella program.

Finansiering: 35 miljoner mellan 2017-2022

Kontakt

Projektledare: Ove Nillson, SLU, ove.nilsson@slu.se

Handläggare Vinnova: Mats Jarekrans, mats.jarekrans@vinnova.se

Webbplats: Till UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik   som nu övergår till UPSC Centrum för Skogsbioteknik

Last updated 5 May 2017

Page statistics