Utveckling av solceller

Projektet utvecklade och testade nanobaserade tandem-solceller i solpaneler.

Svensk organisation: Lunds universitet 
Kontaktperson: Magnus Borgström 
Deltagande länder: Frankrike, Nederländerna, Schweiz och Tyskland 
Område i Horisont 2020Säker, ren och effektiv energi 
Horisont 2020 Grant agreement No: 641023

Läs mer om projektet på Nano-Tandems webbplats (på engelska)

Last updated 18 September 2019   |   Page manager: Ida Hallengren   |   Page statistics