Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Centrum för III-nitrid teknologi

Centrumet tar fram ny teknologi som kan förbättra högfrekvens- och högeffektskomponenter. Det kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar med utsläpp av växthusgaser och det ökande beroendet av mobil data.

Centrumets uppdrag är att utföra forskning inom högfrekvens- och högeffektsteknologi baserad på III-nitrider, och överföra resultat till de medverkande företagen som direkt kan utnyttjas på olika nivåer i värdekedjan. De fysiska egenskaperna hos III-nitrid material gör dem särskilt väl lämpade när det gäller att minska energiförbrukningen, förbättra prestanda och minska kostnaderna för högeffekts- och högfrekvensprodukter och system. Men för att till fullo kunna utnyttja fördelarna med teknologin och göra den kommersiellt lönsam behöver både material och komponenter utvecklas.  

Centrumets vision är att ytterligare stärka det svenska industri-akademiklustret inom III-nitrider, och att lyfta det till en nivå som gör centrumet världsledande inom breda bandgapsmaterial. Parterna täcker tillsammans in hela värdekedjan från material till verkliga system. De industriella parterna är både småbolag och stora väletablerade företag. Centrumet ska fungera som en plattform för samarbete, utbyte och kontaktskapande.

Finansiering: 29,6 miljoner mellan 2017-2022

Kontakt

Centrumledare: Vanya Darakchieva, vanya.darakchieva@liu.se, Linköpings universitet

Handläggare Vinnova: Adela Saavedra Granholm, adela.saavedragranholm@vinnova.se

Last updated 28 February 2020

Page statistics