Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 22 February at 4:30 pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 23 February at 8 am the latest.

Förutsättningar för systeminnovation för en hållbar framtid

Vinnovas analysbilaga

Book cover Förutsättningar för systeminnovation för en hållbar framtid
Published
2019-October
Series number
VR 2019:08
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova
ISBN
978-91-87537-87-5
ISSN
1650-3104
Number of pages
696

Vinnova har fått i uppdrag att lämna inspel till regeringens forskningsproposition. I analysbilagan ”Förutsättningar för systeminnovation för en hållbar framtid” presenterar Vinnova analysen bakom sina förslag.

Vinnova har genomfört ett omfattande analysarbete som involverat många aktörer och medarbetare. De flesta underlag har baserats på dokumentation, analyser, uppföljningar och utvärderingar av de program och andra insatser som Vinnova genomför eller på andra sätt är involverade i.

För att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför krävs ny kunskap och innovation i hela samhället. Vår förmåga att lösa dessa utmaningar är avgörande för vår framtid som konkurrenskraftig kunskapsnation, för vårt näringsliv och för vår välfärd. Här spelar forsknings- och innovationspolitiken en avgörande roll.

Analysbilagan beskriver den kompletta analysen bakom förslagen i inspelet ”Systeminnovation för en hållbar framtid”.

Kapitel 5 uppdaterat 191118

Vinnovas förslag

  • Mobilisera för ett hållbart samhälle
  • Stärk strategisk forskning och forskningsinfrastruktur
  • Stärk Sveriges innovativa ekosystem

Gemensamt underlag

Vinnovas inspel kompletterar det gemensamma underlaget som Vinnova tagit fram tillsammans med Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Forte, Formas och Rymdstyrelsen.

Läs det gemensamma underlaget 

Bakgrund

Regeringens övergripande mål för svensk forskningspolitik är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

Last updated 15 December 2022

Page statistics