Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Service Innovations in Sweden Based Industries / Tjänsteinnovationer i Sveribebaserad Tillverkningsindustri

Aiming for 30-60 % revenue increase / Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Book cover Service Innovations in Sweden Based Industries / Tjänsteinnovationer i Sveribebaserad Tillverkningsindustri
Published
2009-November
Series number
VR 2009:32
Publisher
Vinnova
Author
Eva Nilsson & Ann-Charlotte Plogner - MTC - Marketing Technology Center / Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
ISBN
978-91-85959-92-1
ISSN
1650-3104
Number of pages
58

In spring 2009, Vinnova, MTC and SMI conducted four series of hearings with representatives of the manufacturing industry, trade and service companies, public services including health care, as well as researchers from universities and institutes. The purpose of these hearings was to obtain a significant contribution to Vinnova's efforts in formulating a strategy for service innovation based on market needs and opportunities. This report is a summary of results from a continued work from one of these series of hearings – with the manufacturing industry.

Våren 2009 genomförde Vinnova, MTC och SMI fyra hearingar med företrädare för tillverkande industri, handels- och tjänsteföretag, offentlig verksamhet inkl vård och omsorg, samt forskare från universitet och högskolor och institut. Syftet med dessa var att utgående från marknadens behov och möjligheter inhämta ett viktigt bidrag till Vinnovas arbete med att formulera en strategi för tjänsteområdet. Denna rapport är det sammanfattade resultatet av ett fortsättningsarbete utgående från en av dessa hearingar – tillverkande industri.

Last updated 15 December 2022

Page statistics