Published
2016-January
Language
Swedish
Series number
VR 2016:03
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-87537-43-1
ISSN
1650-3104
Number of pages
52
Author
Mariana Alves, Karin Ehrnberger, Marcus Jahnke & Åsa Wikberg Nilsson
Price
477 kr
Publisher
Vinnova
Reference number
Subject
Gender and equality

Här hittar du det digitala metodverktyget NOVA för normkreativa lösningar och innovation!

NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar – det vill säga lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara.

Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar idag många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelser för användares verkliga behov. En anledning är att det ofta saknas kunskap om hur normer och värderingar påverkar resultatet av innovations- och utvecklingsarbete. Det här materialet stödjer utvecklare i att både analysera brukares behov, och omsätta kunskapen i nytänkande och värdeskapande lösningar.

Fokus är på normer som diskriminerar, men egentligen är innehållet användbart i alla innovationssammanhang. All verklig innovation handlar ju om att utmana normer!

NOVA består av en box med 52 metodkort. Storleken på boxen är 120x190 mm.

For English version see/ För engelsk version se

Handledarmaterial för normkreativ innovation

Här kan du ladda ner material och handledning för NOVA som är till för dig som ska leda normkreativa innovationsprocesser.

Metodverktyget NOVA för normkreativa lösningar

<p> In order to challenge norms in the innovation work, Vinnova has developed the method material NOVA. The purpose is inclusive innovation processes for solutions that contribute to a more equal society. </p>

Last updated 31 August 2020

Page statistics