Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

NOVA - Verktyg och metoder för normkreativ innovation

Book cover NOVA - Verktyg och metoder för normkreativ innovation
Published
2016-January
Series number
VR 2016:03
Publisher
Vinnova
Author
Mariana Alves, Karin Ehrnberger, Marcus Jahnke & Åsa Wikberg Nilsson
ISBN
978-91-87537-43-1
ISSN
1650-3104
Number of pages
52

NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar – det vill säga lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara.

Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar idag många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelser för användares verkliga behov. En anledning är att det ofta saknas kunskap om hur normer och värderingar påverkar resultatet av innovations- och utvecklingsarbete. Det här materialet stödjer utvecklare i att både analysera brukares behov, och omsätta kunskapen i nytänkande och värdeskapande lösningar.

Fokus är på normer som diskriminerar, men egentligen är innehållet användbart i alla innovationssammanhang. All verklig innovation handlar ju om att utmana normer!

NOVA består av en box med 52 metodkort. Storleken på boxen är 120x190 mm.

For English version see/ För engelsk version se

"NOVA - Tools and methods for norm-creative innovation", Vinnova Report VR 2016:06

Beställning

Materialet finns i både fysisk och digital form.

Här hittar du det digitala metodverktyget NOVA för normkreativa lösningar och innovation.

För fysisk upplaga, kontakta vaktmastare@vinnova.se. Ange adress och antal i beställningen. 

Handledarmaterial för normkreativ innovation

Här kan du ladda ner material och handledning för NOVA som är till för dig som ska leda normkreativa innovationsprocesser.

Med NOVA i hand - handledarmaterial

 

Last updated 15 December 2022

Page statistics