Published
2008-June
Language
Swedish
Series number
VR 2008:11
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-85959-22-8
ISSN
1650-3104
Number of pages
44
Author
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2006-00784
Subject
Health, Organisation and management

De 17 Dynamo 2-projekten har nu kommit ungefär halvvägs. Detta har uppmärksammats med en tvådagars konferens på Ulfsunda slott 10-11 april 2008 för information och erfarenhetsutbyte mellan de olika projekten och programledningen.

Till skillnad från Dynamo 1 med sina båda huvudspår Rörlighet för kompetensförsörjning, tillväxt och sysselsättning samt Rörlighet genom aktiv samverkan för ökad hälsa har programmet denna gång prioriterat tre områden:

  • Arbetskraftens rörlighet
  • Regionförstoring, breddad arbetsmarknad och nya jobb
  • Mellanhandsfunktioner och alternativa arbetstillfällen