Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Det handlar om förändring

Tio år som följeforskare i Triple Steelix

Book cover Det handlar om förändring
Published
2015-October
Series number
VR 2015:05
Publisher
Vinnova
Author
Jan Messing - JLM Konsult
ISBN
978-91-87537-35-6
ISSN
1650-3104
Number of pages
42

Denna rapport är ett tidsdokument där författaren beskriver sin roll som följeforskare i Vinnväxt initiativet Triple Steelix under 10 år, vilken typ av aktiviteter som genomförts och vad de resulterat i. Förhoppningen är att rapporten kan tjäna som inspiration men också synliggöra vad följeforskning innebär i praktiken och vilken funktion den kan fylla i komplexa utvecklingsprocesser och hur den bidrar till utvecklingen av desamma.

Vinnväxt-programmet är ett av Vinnovas mest långsiktiga program. Den första utlysningen gjordes år 2002 och det har sedan återkommande gjorts nya utlysningar. Inom ramen för programmet har 15 regionalt baserade tillväxtinitiativ finansierats, de äldsta är inne på sitt trettonde år.

Vinnväxt-programmet introducerade också följeforskning som en viktig aktivitet i den strategi för lärande som är en del av programmet.

För engelsk version se/For English version see "This is about Change" (Vinnova Report VR 2016:05),

Last updated 15 December 2022

Page statistics