Winter Cycling Challenge

Reference number 2016-05245
Coordinator BRANSCHBOLAGET SVERIGE AB
Funding from Vinnova SEK 446 619
Project duration December 2016 - September 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektet skulle lansera innovationstävlingen och göra den känd, samt förbereda det praktiska genomförandet av tävlingen. Dessa mål har uppnåtts genom att planerade aktiviteter har genomförts. En intern designmanual med plan för tävlingens genomförande producerats, liksom en tävlingsmanual med information och inspiration. Det praktiska genomförandet av tävlingen har även förberetts. Tävlingen har lanserats genom ett medialt arbete, deltagande på ett antal konferenser, informationsutskick till kommuner, samt samtal med potentiella tävlande.

Expected results and effects

Projektet har möjliggjort en genomtänkt design av tävlingen och skapat goda förutsättningar att genomföra den rent praktiskt. Designen av tävlingen har blivit väl genomarbetad. Samarbeten med andra aktörer finns, men fler medfinansiärer hade varit önskvärt. Lanseringen av tävlingen har gjort att relevant personal i landets alla kommuner nåtts av information kring den. Även andra i branschen samt cykelintresserade har fått kännedom om tävlingen. Förberedelsen av tävlingen skapar förutsättningar för att nå ut bättre i början av, under och efter tävlingens genomförandefas.

Planned approach and implementation

Tävlingens design har utarbetats tillsammans med experter på innovationstävlingar och vintercykling. Designen har även formats utifrån internationella exempel på innovationstävlingar. Det var givande för att få en solid tävlingsdesign. Lanseringen av tävlingen har nått ut bra till kommuner, som är den huvudsakliga målgruppen för tävlingen. I viss mån har andra grupper nåtts, såsom företag, studenter, privatpersoner och organisationer. Mer riktad marknadsföring mot dem hade varit givande.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.