VIKTOR - Virtual product developement for cast components

Reference number
Coordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Ingenjörshögskolan
Funding from Vinnova SEK 4 500 000
Project duration April 2006 - December 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-00742

Page statistics