Non-stick PUR moulds

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Funding from Vinnova SEK 1 176 000
Project duration October 2007 - September 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-02587

Page statistics