Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Tuesday 13 June at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Wednesday 14 June at 8am the latest.

ITEA2/MODRIO-LIU

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Funding from Vinnova SEK 5 101 500
Project duration September 2012 - May 2016
Status Completed
Venture EUREKA cluster co-funding 

Purpose and goal

Projektmålet var att utveckla teknologi för modell-baserad utveckling och drift av system. För detta utvecklar LIU stöd för krav-verifikation under drift, felsöknings och prestanda-analys för system under drift, generering av multi-core kod för snabb respons under drift, samt inkrementell kompilering som gör det möjligt att stanna programmet, göra mindre ändringar samt fortsätta exekvering. Industriell utvärdering t.ex. av ABB och Siemens.

Expected results and effects

Huvudresultaten är verktygsstöd för verifikation av krav, felsöknings- och prestandaanalys av system under drift, genering av multi-core kod och inkrementell kompilering. Förväntade effekter och utfall är effektivare modellbaserad produktutveckling, vilket stöds av positiva erfarenheter från ABB som använde felsökningsverktyget vid implementering av styrkod som nu styr ca 10% av Tysklands elproduktion. Spridning av resultat t.ex. via OpenModelica website, ungefär 10 000 nedladdningar per månad.

Planned approach and implementation

Projektarbetet organiserades som ett tätt samarbete, inklusive veckovisa skype-möten. Ibland hölls specifika möten om särskilda frågor, ibland ordnades en utvecklingsvecka för tätare samarbete. PB möten hölls i projektet för generellt informationsutbyte mellan partners. LIU/SICSEast utvecklade det mesta av (OpenModelica kompilatorfrontenda, GUI, kravverifikation, FHBielefeld utvecklad det mesta av lösar- och backend relaterad moduler, ABB och Siemens samarbetade med användning och feedback på verkliga industriella användningsfall för OpenModelica.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2012-01054

Page statistics