ITEA2/MODRIO-LIU

Diarienummer 2012-01054
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 5 101 500 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA cofunding Cluster 2012-2013

Syfte och mål

Projektmålet var att utveckla teknologi för modell-baserad utveckling och drift av system. För detta utvecklar LIU stöd för krav-verifikation under drift, felsöknings och prestanda-analys för system under drift, generering av multi-core kod för snabb respons under drift, samt inkrementell kompilering som gör det möjligt att stanna programmet, göra mindre ändringar samt fortsätta exekvering. Industriell utvärdering t.ex. av ABB och Siemens.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultaten är verktygsstöd för verifikation av krav, felsöknings- och prestandaanalys av system under drift, genering av multi-core kod och inkrementell kompilering. Förväntade effekter och utfall är effektivare modellbaserad produktutveckling, vilket stöds av positiva erfarenheter från ABB som använde felsökningsverktyget vid implementering av styrkod som nu styr ca 10% av Tysklands elproduktion. Spridning av resultat t.ex. via OpenModelica website, ungefär 10 000 nedladdningar per månad.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet organiserades som ett tätt samarbete, inklusive veckovisa skype-möten. Ibland hölls specifika möten om särskilda frågor, ibland ordnades en utvecklingsvecka för tätare samarbete. PB möten hölls i projektet för generellt informationsutbyte mellan partners. LIU/SICSEast utvecklade det mesta av (OpenModelica kompilatorfrontenda, GUI, kravverifikation, FHBielefeld utvecklad det mesta av lösar- och backend relaterad moduler, ABB och Siemens samarbetade med användning och feedback på verkliga industriella användningsfall för OpenModelica.

Externa länkar

www.modrio.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.