Improved skin penetration for Bone Anchored Hearing Aid

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Funding from Vinnova SEK 1 980 000
Project duration November 2004 - December 2006
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2004-00495

Page statistics