Forum för Health Policy

Reference number 2011-03323
Coordinator STIFTELSEN FÖR VÅRD- OCH ALLERGIFORSKNING - Vårdalstiftelsen
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration January 2011 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Forum för Health Policy är ett projekt och en mötesplats som vill stimulera kunskapsbaserad dialog om hälsopolitik. Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA, skapar vi ett forum där politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker kan mötas, inspireras och öppet diskutera. Ambitionen på sikt är att dialogen och den ökade kunskapen ska leda till väl underbyggda politiska beslut inom vård och omsorg, områden som står inför stora förändringar och svåra vägval.

Results and expected effects

Under 2011 har följande workshops arrangerats: ´Can patients steer health systems?´ 10 maj ´How can primary care produce higher quality and better performance?´ 20 september ´How can public and private providers work together to achieve broad health sector goals´ 18 november

Approach and implementation

Forum för Health Policy är ett projekt och en mötesplats som vill stimulera kunskapsbaserad dialog om hälsopolitik. Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA, skapar vi ett forum där politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker kan mötas, inspireras och öppet diskutera. Ambitionen på sikt är att dialogen och den ökade kunskapen ska leda till väl underbyggda politiska beslut inom vård och omsorg, områden som står inför stora förändringar och svåra vägval.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.