Forum för Health Policy

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN FÖR VÅRD- OCH ALLERGIFORSKNING - Forum för Health Policy
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Pågående

Syfte och mål

Forum för Health Policy är ett projekt och en mötesplats som vill stimulera kunskapsbaserad dialog om hälsopolitik. Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA, skapar vi ett forum där politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker kan mötas, inspireras och öppet diskutera. Ambitionen på sikt är att dialogen och den ökade kunskapen ska leda till väl underbyggda politiska beslut inom vård och omsorg, områden som står inför stora förändringar och svåra vägval.

Resultat och förväntade effekter

Workshops under 2012 23 februari: ´Paying hospitals for better performance and higher quality´ 23 maj: ´Integrated care - incentives and tools for a coordinated pathway for the chronicly ill´ 19 september: ´The shifting balance between public health and curative medical care in producing health gain´ 7 november: ´Team i sjukvården- hur kan de fungera bra?´ Därutöver har ett antal fördjupningsstudeier planerats och även startats upp.

Upplägg och genomförande

Forum för Health Policy är ett projekt och en mötesplats som vill stimulera kunskapsbaserad dialog om hälsopolitik. Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA, skapar vi ett forum där politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker kan mötas, inspireras och öppet diskutera. Ambitionen på sikt är att dialogen och den ökade kunskapen ska leda till väl underbyggda politiska beslut inom vård och omsorg, områden som står inför stora förändringar och svåra vägval.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04172

Statistik för sidan