EraSME 6th call CAMTROL

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration December 2010 - December 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01475

Page statistics