Doing leadership: Leadership as social interaction processes

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för industriell teknik och management
Funding from Vinnova SEK 3 632 000
Project duration October 2008 - June 2014
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-01959

Page statistics