CREST: Coarse Grain Reconfigurable Embedded Systems Technologies

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Avdelningen för elektroniksystem
Funding from Vinnova SEK 333 333
Project duration November 2010 - September 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01453

Page statistics